Responses of clients

» British Petroleum
BARAMA are employed on the BP AGT Project on Special Roads projects here in Georgia...
____________________________

» Baku Steel Company
We strongly reconrmend "Barama" as a potential long-term parher and asswe of its highest performance and well working practices...
____________________________

» Brown & Root Civil
Wec onfirmt hat Barama Enterpriswe orkeda as a sub subcontructor "Zafer Construction" of Turkey...
____________________________

» BTC 2002
This is to certify that Barama SE participated on the Stage 2 archaeological survey of the Baku...
____________________________

» BURС-ENKA J.V.
By this lefier we confirm, that 'Barama" Production Enterprise has fulfilled construction works as subcontractor of BURC-ENKA J.V...
____________________________

» ARWC
By this letter we confirm that small enterprise "BArama" has fulfiled construction works as subcontructor of firm "Zafer Construction" of Turkey...

Certificates

   
You need to upgrade your Flash Player.

Yol tikintisi - təmiri xidmətlərinin siyahisi

İŞLƏNİB HAZIRLAMA (İŞLƏMƏ) VƏ İDARƏETMƏ
• Layihənin idarəsi
• Polad/Tikinti-inşaat/Arxitekturası
• Boru kəməri
• Sənayə tikintisi və mülki tikinti/Beton tikililər
• Beton tikililər
• Çırkab (Yağış) sularının təmizlənməsi
• Su və neft çənlərinin inşası
• Materialların texnologiyası, paslanmayan (korroziyaya uğramayan) materiallar/səthin qorunması (xarici mühitin təsirindən)
• Yanğından və qazdan mühafizə sistemi
• Tikintinin idarə edilməsi və nəzarət
• Digər işləmə xidmətləri

TİKİNTİ / DƏYIŞIKLIKLƏR / TEXNİKİ XİDMƏT
• Torpaq işləri/Binaların tikintisi
• Modul binalar
• Su təchizatı sistemi
• Nasos/Ötürmə stansiyaları
• Su təmizləyici qurğular, xidmət və təminat
• Polad/Boru kəməri/Mexanika
• Avtomatika/Nəzarət ölçü cihazları
• Ventilyasiya/Qızdırılma/Kanalizasiya kommunikasiyaları
• Tullantıların yerləşdirilməsi/Drenaj
• İzolyasiya
• Örtüyün emalı, Qumvurma, Rəngləmə (boyalama), üz çəkmə və yanğınadavamlı materialların qurulması
• Bəndin tikintisi
• Qaynaq və digər bitişdirmə işləri
• Digər təmir və texniki xidmətlər

MAŞIN VƏ MEXANİZMLƏRİN İCARƏYƏ VERİLMƏSİ /DAŞINMA/ TƏCHİZAT / YERLƏŞDİRMƏ
• Mexanizm və avadanlıqlarla təminat
• Təchizat/Anbar/Saxlanma

QURAŞDIRMA XIDMƏTLƏRI
• Boruların döşənməsi
• Qazma, xəndəyin qazilmasi
• Çınqılla örtülmə, qayakəsmə
• Lazımsız qurğuların /aqreqatların sökülməsi və yerləşdirilməsi.
• Çirkab suları təmizlənməyən qurğular
• Digər quraşdırma xidmələri

LAYİHƏLƏNDİRMƏ / TƏMİNAT / TİKİNTİ/ QURAŞDIRMA / İSTİSMARA VERMƏ
• Binanın inşası
• Polad/Metal/Beton tikililər/Platforma (meydança)
• Boru kəmər sistemi
• Dayaqlar
• Terminal/Neftötürücü sistmemlər


Elektrik xidmətləri

• Transformatorların quraşdırılması, tənzimlənməsi və montajı (yağ və hava açarları).
• Kabel yolunun (tavanda) çəkilməsi və kabellərin sistemlər üzrə düzülməsi (reqlajı).
• Elektrik panellərinin quraşdırılması və panellərə aid olan elementlərin altlıqlara düzülüşü və montajı.
• İstənilən aydınlatma sisteminin layihə üzrə çəkilməsi, montajı və tənzimlənməsi.
• Havalandırma sisteminin elektrik hesabatı, avtomatikasının yığılması və tənzimlənməsi.
• Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və tənzimlənməsi (gərəksə avtomatikasının təzədən yığılması)
• "Ağıllı ev" sisteminin yaradılması
• Vaveyin və multi sistemlərin quraşdırılması
• İstənilən tip mühərriklərin şəbəkəyə qoşulması və PLC-dən məntiqi komandaların proqramlaşdırılması və tənzimlənməsi (DELTA).
• Küçə işıqlandırma sisteminin quraşdırılması və tənzimlənməsi.
• Nasosxanaların elektrik hesabatı, avtomatikasının yığılması və tənzimlənməsi.
• Qazanxananın elektrik hesabatı, avtomatikasının yığılması və tənzimlənməsi.
• ABP-in yığılması və tənzimlənməsi.
• Elektron reklam lövhələrinin quraşdırılması və tənzimlənməsi (ölçülər sifarişçidən aslədər)


Yol tikintisi - təmiri xidmətlərinin siyahisi

BARAMA Tikinti Şirkətinin müxtəlif yol örtüyü işlərində təcrübəsi:
• Yerli yollar
• Özəl yollar
• Küçələr və dalanlar
• Tikinti Layihənin tam başa çatdırılması (xəttin çəkilməsi, çəpərlər və işıqlandırma)
• Avtomobil dayanacağı üçün yerlər
• Sənaye yolları
• Asfalt və beton örtüklü yollar
• Yollar və avtodayanacaqlar
• Mövcud yolların təmiri və yenidən qurulması

Bizim xidmətlərimizə əlavə aşağıda qeyd olunmuşlar daxildir:
• Daş işləri
• Torpağın planlaşdırılması
• Xırdalama və üyüdülmə
• Torpaq işləri
• Asfalt örtük
• Beton örtük
• Drenaj kanalı
• Yaşıllaşdırma və iriqasiya
• Asfalt örtüklü yükləmə sahəsi
• Baş podratçı
• Layihənin idarə olunması
• KN / KT
• Tərtibat işləri
• Yol özülünün hazırlanması
• Əsas qatın hazırlanması
• Yol qatlarının hazırlanması


Bizim şuarımız! Layihə menecerlərimiz başlanğıcdan sona qədər layihənin bütün aspektlərini müşahidə edir. Layihənin vaxtında, effektiv və peşəkarlıqla tamamlanması üçün, tikinti menecerlərimiz müştərilərlə daima əlaqə yaradırlar. Keyfiyyət və xidmət onların baş prioritetləridir.


Ana səhifə   |    Haqqımızda   |    Struktur   |    Xidmətlər   |    Referanslar   |    İşlərimiz   |    Əlaqə